آغاز به کار همایش

آغاز به کار همایش

دکتر سید عبدالوهاب سماوی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه هرمزگان و دبیر علمی همایش در ابتدای مردادماه خبر آغاز به کار اولین دوره از کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه را اعلام کرد. به گفته دکتر سماوی این همایش قصد دارد با جذب حداکثری مقالات در دو حوزه روانشناختی مهم یعنی مدرسه و خانواده، مسیر شرکت دانشجویان و فرهنگیان عزیز را در این همایش هموار سازد. دبیر علمی همایش ابراز امیدواری کرد که با به کارگیری کادر اجرایی و علمی قوی، متشکل از اساتید دانشگاه، دانشجویان و معلمان گرانقدر این همایش به عنوان یک همایش ملی در سطح کشور مطرح شود.

بازدیدامروز خبر: 1
  
بازدید کل: 21

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

1