محورهای همایش

 

 

۱- خانواده
- شیوه های نوین فرزند پروری
- معضلات خانواده های تک والدی
-انواع مولفه های اعتیاد آور در بین اعضای خانواده
-رویکرد مقابله با مشکلات تحولی کودکان و نوجوانان
-تحلیل مسائل جنسی فرزندان
-تک فرزندی و مسائل پیرامونی آن
-جمعیت و خانواده
- مشوق های ازدواج و تشکیل خانواده
-موانع ازدواج و تشکیل خانواده
-آینده نگری ازدواج
-آینده نگری طلاق
-آموزش مسائل جنسی به نو همسران
-آموزش فرزند پروری به زوج های جوان
۲-مدرسه
-خلاقیت در آموزش و یادگیری
-روش های نوین برای مواجهه با اختلالات یادگیری
-روش های نوین آموزش
-تربیت جنسی دانش آموزان
-افسردگی تحصیلی
-بازده های یادگیری
-مهارت اموزی در مدرسه
-برنامه درسی پنهان
-رویکردهای آموزش دینی
-آموزش تعاملات در اجتماع
-تفاوت های فرهنگی در آموزش و یادگیری
۳-خانواده و مدرسه
-خانواده زمینه ساز آموزش بهینه
-کارکردهای انجمن اولیا و مربیان
-ارتباط موثر خانه و مدرسه
-نقش اولیا متخصص در مدرسه
-رویکرد معلمان در برخورد با مشکلات خانوادگی دانش آموزان
-جلسات آموزش خانواده
-تفاوت های رویکردی مدرسه و خانواده در آموزش و تربیت
-دیدگاه خانواده نسبت به پیشرفت تحصیلی فرزندان
-رویکردهای تربیتی قبل از سنین آموزش عمومی

بازدیدامروز این صفحه: 2
  
بازدید کل: 204

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

2