دنیای امروز، دنیای یادگیری های نوین است؛ اگر تا دو دهه قبل دغدغه اندیشمندان علوم تربیتی و روانشناسی، یادگیری خواندن، نوشتن و کار با رایانه بود امروزه درک جهان پیرامون و توانایی ایجاد تغییرات مثبت در آن، در برنامه علمی آنان قرار دارد. پرداختن صرف به حوزه مدرسه یا خانواده به دور از دیگری پیشرفت چندانی در بر نخواهد داشت. مسائل حوزه خانواده زمینه ساز تربیت صحیح در مدرسه است و مسائل روانشناختی و تربیتی در مدارس می تواند اصلاح گر مشکلات و چالش های اساسی در خانواده ها باشد. خانواده اولین مأمن و بستر تربیت کودکان و نوجوانان است و مدرسه ادامه دهنده راه آن.

کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه در نظر دارد که با جذب پژوهش‌های علمی در دو حوزه یاد شده و همچنین در حوزه تعاملی آن دو، راهگشای مسائل خانواده و مدرسه باشد. محورهایی در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت که به لحاظ روانشناختی مسائل تعلیم و تربیت را مورد پوشش قرار خواهند داد.

این کنفرانس به دنبال آن است تا از توصیف فضای واقعی مدارس و خانواده‌ها به مداخله های علمی، سازنده و کارگشا برسد. همایش حاضر از اساتید دانشگاه‌ها، معلمان مدارس، کارشناسان آموزش، دانشجویان رشته های مرتبط با تعلیم و تربیت و روانشناسی برای همکاری اجرایی و علمی دعوت به عمل می‌آورد.

 

بازدیدامروز این صفحه: 1
  
بازدید کل: 186

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

6