تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: 15اسفندماه 1400

 

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: 20 اسفندماه 1400

 

آخرین مهلت ثبت نام شرکت حضوری در همایش: 23 اسفندماه 1400

 

تاریخ برگزاری همایش: 25 اسفند ماه 1400

بازدیدامروز این صفحه: 1
  
بازدید کل: 336

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

4