تاریخ های مهم

تاریخ شروع دریافت چکیده و اصل مقالات:  5 مردادماه 1400

 

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: 20 دی ماه 1400

 

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: 20 بهمن ماه 1400

 

آخرین مهلت ثبت نام شرکت حضوری در همایش: 23 بهمن ماه 1400

 

تاریخ برگزاری همایش: 25 بهمن ماه 1400

 

بازدیدامروز این صفحه: 4
  
بازدید کل: 42

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

4